Interviews and related articles and news about Dehlavi (Farsi and English).

 
 

گفت و گو با حسين دهلوي

Dehlavi Complains About Pitiful State of Music

حسین دهلوی، هفت دهه تلاش برای موسیقی

تکلیف موسیقی در کشور روشن نیست

تنها عامل نجات گروههای موسیقی دولت است

دانشگاه های علمی و کاربردی فقط مدرک می دهند

پندار - گفت و گو با حسين دهلوي

بزرگداشت حسین دهلوی در خانه ی هنر مندان ایران

 

 

 

گفت و گو با حسين دهلوي

متأسفانه بعضي از فارغ التحصيلان موسيقي چه در هنرستان ها و چه در دانشگاه هاي كشور نمي توانند جايگاه دقيق و روشني از وضعيت خويش در جامعه موسيقي ترسيم كنند. شما علت اين نقيصه را در چه مي بينيد. در گذشته دروس موسيقي جزو برنامه مدارس وزارت آموزش و پرورش بود. وقتي هنرجويان هنرستان ها ديپلم مي گرفتند، استخدام دولت مي شدند ولي در حال حاضر به اين علت كه اين رشته زير ضربه است و هيچگونه التزامي نسبت به آن وجود ندارد، اين افراد بلاتكليف هستند و به همين دليل هم بسياري از خانواده ها موافق نيستند كه فرزندانشان در رشته موسيقي فعاليت كنند و به همين واسطه بسياري از استعدادها جذب نمي شوند. مثالي مي زنم. رشته اي كه در تمام دنيا، آن را تا مقطع دكترا ادامه مي دهند رشته اي نيست كه مبتذل و ناكارآمد باشد. هر امري خوب و بد دارد و كاربرد قضيه مهم است. اپرايي كه براي كودكان بوده و از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه باقي مانده تنها به همين دليل اجرا نشده است.

 

سرگذشت اين اپرا به كجا انجاميد. گمان كنم اين اپرا به نام «ماني و مانا» بود و به جهت سال جهاني كودك تنظيم و ساخته شده بود.

 

اين اپرا چنانچه گفته شد براي سال جهاني كودك ساخته شده و به شكل يكي از فرم هاي جهاني تنظيم شده بود و مي توانست از سوي ايران و به عنوان يك كار حرفه اي از سوي كشورمان در جاي جاي دنيا اجرا شود. چنانچه اين اتفاق مي افتاد ديگر كسي ايرانيان را شترسوار تصور نمي كرد؛ بلكه زمينه اي فراهم مي آورد تا مبادله هاي فرهنگي صورت گيرد. اما اعلام شد كه اين كار تنها در ايران مي تواند اجرا شود آن هم وقتي كه چاره اي براي چگونگي اجرا توسط خواننده زن انديشيده شود. حقيقت امر اين است كه نمي توان براي صداي خواننده زن، همخوان گذاشت. در بخشي از اپرا دزدي بره يك دختر كوچك را مي ربايد و دخترك كه صاحب بره بوده است به جنگل مي رود و آواز مي خواند و تمامي اندوه و حزن و احساس دروني خود را بيان مي كند. وقتي شخصي از احساسات دروني اش مي گويد نمي تواند هم خوان داشته باشد. اولين صدايي كه كودك مي شنود صداي مادر، صداي يك زن است. به اين قضيه بايد مثبت نگريست.

 

امكان اجراي اين اپرا در كشورهاي ديگر نبود.

 

حرف اين بود كه در كانادا، به صورت انگليسي اجرا شود ولي اين كار تحت تأثير جريان هاي جاري در روابط بين دو كشور قرار گرفت و فراموش شد. به عبارتي بايد با ديد فرهنگي به اين مسئله نگاه كرد ولي اهميتي داده نمي شود. در تمام اين سال ها فقط سفير ايران در اوكراين تلاش كرد تا آهنگ هاي ايراني (بيژن و منيژه) را در خارج از مرزهاي ايران اجرا كنند به همين امر سبب شد تا بسياري بدانند و متوجه شوند كه چيزهايي درحد آگاهي آنها در ايران نيز وجود دارد.

 

اما آيا موسيقي ما به همان اندازه كه در اكناف ايران و ديگر نقاط جهان رشد كرده است جايگاه مناسبي پيدا كرده است.

 

ما نمي توانيم بگوييم موسيقي رشدي نداشته است. اما به هر حال شايد همپاي ديگر نقاط از روسيه گرفته تا آن سوي اروپا تا سوئد و نروژ، پيش نرفته باشد. در آنجا صدها آهنگساز قرن ها هست كه به آهنگسازي مشغولند به همان اندازه كه ما در شعر گذشته اي داشته ايم آنها در موسيقي غني بوده اند. اما به اين امر به عنوان يك علم و هنر توجهي نمي شود. ما هنرستان و دانشگاه موسيقي داريم اما دليل بر اين نيست كه اين رشته زير ضربه نباشد.در تلويزيون آلات قتاله و يا حتي وافور را نشان مي دهند ولي آلات موسيقي را پنهان مي كنند. چنين اتفاقي افتاده است كه اكنون يك جوان كه وارد هنرستان موسيقي مي شود فرق قره ني و سنتور را نمي داند و هيچگونه شناختي ندارد پس هيچ بعيد نيست كه نتواند خود را براي آموزش موسيقي توجيه كند.

 

با وصفي كه فرموديد؛ احتمالا پيشنهاد راهكار، راه به جايي نمي برد. با اين وجود ديدگاهتان را در مورد آموزش موسيقي مطرح كنيد.

 

اولين قدم آنست كه نسبت به جايگاه موسيقي تجديد نظر شود. اين مهر تحريم را بايد از روي آن برداشت. با اين وصف مي توان اميدوار بود كه اين هنر جايگاهي در اجتماع بيابد و خانواده ها نسبت به آن به گونه اي ديگر بنگرند. موسيقي از رشته هايي است كه آزمون آن بايد از كودكي آغاز شود تا در بزرگسالي به بالندگي برسد. بيم از اينكه سن كم كودكان احتمال به ابتذال كشيدن كار آنها را بيشتر مي كند، بيمي بي اساس است. اين رشته نيز علم و هنري تخصصي است، مانند پزشكي كه تنها پزشكان مي توانند در امور مربوط به آن دخالت كنند.  بايد با اهل فن مشورت شود همانطور كه كسي نمي تواند به يك پزشك بگويد چطور جراحي كن در اين رشته نيز افراد غير متخصص نمي توانند و نبايد نظرات شخصي خود را اعمال كنند. هيچ كنترل و نظارتي نيز وجود ندارد. در صورتي كه ابزار اين امر مهياست، مسئولان معتقدند موسيقي از نيازهاي جامعه است. چنانچه مسئولان از رسيدن آب آلوده به مردم بيمناكند بايد از رسيدن موسيقي غير حرفه اي و مبتذل نيز بيمناك باشند. اما چه بايد كرد؟بايد نيروي متخصص و ماهر تربيت كرد تا وارد فضا شوند. اين امر مقوله اي فرهنگي است مثل كارخانه ذوب آهن نيست تا با دادن دلار نيروي متخصص وارد شود بلكه بايد اين نيرو در همينجا تربيت شود. از همان سن كودكي و با شيوه اي حرفه اي.

 

به نظر اين راه پر نشيب و فراز مي آيد و گمان مي رود…

 

بله، ما در شعر شاعراني چون رودكي، فردوسي و بسياري ديگر را داشتيم كه جاده را هموار كردند تا كساني چون سعدي و حافظ ظهور كنند اما در موسيقي قرن هاست كه دچار تحولي نشده ايم درست است كه اسامي و اشخاصي را در اين زمينه داشته ايم اما آن هنگام نه خط نت بوده است و نه چيزي به هر شكلي، ثبت شده است.

 

شنيده ام كه در حال حاضر نيز حتي بسياري از اصحاب موسيقي با خط نت مخالفند.

 

بله. جاي تعجب دارد. چگونه است كه ما در تمامي زمينه هاي زندگي سعي مي كنيم از متد روز عقب نباشيم اما در موسيقي اينگونه نيست؟! در موسيقي نيز بايد از همان شيوه بين المللي استفاده كنيم و از رشدي كه كرده است بهره مند شويم. بايد به اين نظر داشت كه نمي توان قرن ها عقب افتادگي را آن هم با تمام بي توجهي ها به جايي برسانيم. اين عدم برقراري ارتباط و نپذيرفتن قوانين بين المللي يك مشكل بزرگ را كه به وجود مي آورد از بين رفتن استعدادهاست. تا هنگامي كه در پيله خودمان بمانيم فكر مي كنيم بهترين آهنگساز، بهترين نوازنده و يا رهبر اركستر هستيم، در صورتي اين طور نيست. هنرمند بازتاب فرهنگ جامعه است. ما نمي توانيم به صد سال پيش قانع باشيم. همان طور كه سطح جامعه تغيير كرده نوع ارتباط ها شكل ديگري به خود گرفته هنر نيز بايد دچار تحول شود. هنر و فرهنگ بايد در تعامل با ديگر فرهنگ و هنرها قرار گيرند. اين غرب زدگي نيست. حقيقت اين است كه نمي توان يك كار جمعي يا يك اپرا را با تك نوازي يا آواز دشتي انجام داد و البته اگر لازم باشد و در جايي كه تشخيص داده شود حتما از اين نوع موسيقي استفاده مي شود ولي هر كدام عرصه خود را دارند. انجام اينگونه كارها، سواد مي خواهد. ما هم به يك سواد ملي نيازمنديم و هم به يك سواد و تكنيك آهنگ سازي و اين امر محقق نشده است. ما معلم خوب كم داريم. در اين زمينه سرمايه گذاري نمي شود. گاه به موسيقي به عنوان يك سرگرمي نگاه مي شود و اين عقب  افتادگي ما را تضمين مي كند. مسئولين نيز با نگاهي به موسيقي كه فعلي حرام است و گاه واقعيت قلبي شان جز اين نيست، به موسيقي نمي پردازند. از انصاف نبايد گذشت كه در اين ماجرا و نابساماني بعد تأمين مالي نيز بي تأثير نيست، اگر امكانات و تجهيزات نباشد اين بخش فعال نخواهد شد.

 

به نظر شما آيا تنها وجود دو هنرستان آن هم در تهران مي تواند جوابگوي نيازهاي جامعه امروز ما در ارتباط با تربيت نيروي متخصص در نسل آينده موسيقي باشد و آيا تلاشي براي ايجاد هنرستان هاي جديد شده است.

 

من خوشحالم كه چنين تلاشي نشده است. چرا كه به بي سوادي  و بي اطلاعي اضافه مي شود. ما مشكل كمبود مدارس داريم. اگر معلم بي سواد يا كم سواد باشد. بر مشكلات افزوده خواهد شد. در حال حاضر نيز بايد شرايطي پيش بيايد كه كساني كه در حال حاضر از هنرستان ها و دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شوند جذب كار شوند و آينده شان تأمين شود.

 

با اين وصف وضعيت موسيقي سنتي ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد.

 

قبلا نيز گفتم. وقتي زندگي اجتماعي تغيير مي كند نمي توان متوقع بود كه هنر ثابت و ساكن بماند. تكرار يكنواخت آنچه گذشتگان نواخته اند، نسل جوان را دلزده مي كند. احتياج به ابداع و نوآوري داريم، احتياج به كار جمعي داريم. برخي مفاهيم تنها با اركستر قابل بيانند. ما احتياج به اركستر هاي قوي داريم. به نوازندگان رشد كرده اي كه نت خوان باشند يعني به محض ديدن نت قادر به نواختن باشند. من سه بار فرصت ضبط در اروپا را داشتم. در همان اولين بار كه اركستر قطعات را اجرا كرد، براي ضبط آماده بود. اين با وقتي كه كار به سختي آماده مي شود و با سختي ضبط مي شود بسيار متفاوت است.

 

اگر چه اركستر مضرابي حمايت نشد اما كار ارزشمند ديگري كه از شما به ثمر رسيد تدوين و تاليف كتاب تلفيق شعر و موسيقي بوده است. انگيزه تدوين اين كتاب چه بود.

 

من دير زماني بود كه در كار تهيه و تدوين اين كتاب بودم تا حاصل تجربه ها و يافته هاي خود را در زمينه پيوند شعر و موسيقي آوازي به صورتي مكتوب و با توضيحات و مثال هاي لازم براي فرهنگ موسيقي كشور به يادگار بگذارم. به جرات مي توان گفت در شرايطي كه هنوز موسيقي جايگاه علمي و هنري خود را نيافته است نمي توان انتظار داشت كه موارد و بستر آن از رشد لازم برخوردار باشد. موضوع اين كتاب از جمله مواردي است كه در گذشته به درستي بر روي آن كار نشده است و نمونه جامعي در اختيار نيست تا بتوان آن را الگو قرار داد و موارد بعدي را به آن افزود. اگر تلاشي هم شده باشد، به مرور از آن دور شده ايم. به شكلي كه حتي عنوان اين موضوع با باورهاي بعضي از موسيقيدانان كشورمان غريبه است و برخي تصور مي كنند شعر و كلام را به هر شكلي مي توان براي موسيقي آوازي نوشت. غافل از اينكه پيوند شعر و موسيقي آوازي متكي بر اصولي است كه ناشناخته مانده است.من متوجه شدم كه وقتي مي خواهم اين كتاب را بنويسم بايد با اهل ادب، زبان شناسان و كساني كه عروض شناسند مشورت كنم. به هر شكل اين كتاب با روش هاي بين المللي تطبيق داده شده تا راهگشايي مناسب باشد. لازم به ذكر است كه هيچ زباني در دنيا به استثناي اسپرانتو براساس دستور از پيش تدوين شده بين اقوام مختلف رايج نشده و هر كدام پس از سال هاي بسيار كه از تداول آنها گذشته است، كم كم مراحل تهيه و تدوين دستوري آنها آغاز شده است. من نيز براي تهيه اين كتاب از حال و هوايي اين چنيني برخوردار بودم به اين ترتيب كه پس از يافتن روشي براي موارد مختلف پيوند شعر و موسيقي آوازي و به تجربه گذاشتن آنها، حاصل بيش از چهل سال تجربه هاي عملي خود را در اين زمينه گردآوري كرده و قانونمندي هاي به دست آمده را در اين كتاب ارائه داده ام. باشد كه راهگشا باشد.

از: شرق

پانزدهم آبان ماه هشتاد و دو

 

 

BACK TO TOP

 

Dehlavi Complains About Pitiful State of Music

021519.jpg

TEHRAN, May 4--Veteran musician and composer Hossein Dehlavi said that music does not have the status it deserves in Iran and is passing through an undynamic phase.
He told IRNA that for centuries Persian music has suffered from negligence which has increased meaningfully in recent years.

He noted that officials in charge of cultural affairs do not respect the musicians and such a treatment has led to the emergence of what he called ’superficial songs’.

Bureaucracy and lack of expertise of the officials are among the major problem facing the music sector.
Dehlavi said he believes that usually expertise brings commitment. Therefore, by handing over the management of the music sector to specialists, many of the problems can be overcome.
He described the crisis in the music sector as emanating from absence of expertise among officials administering music affairs.
“Even inappropriate idioms are being applied in the songs while Persian literature is ahead of music in terms of progress it has made,“ he said.
He said that though the music is being taught in universities at the MA level, no special attention has been paid to enhance its level adding that in other countries music is being taught at the doctorate level.
Dehlavi said that he is currently compiling a book about ’Relationship between Poetry and Music’.
Criticizing those who think music is harmful to children, he said that music teaches children how to observe discipline in life and have an active physical lifestyle.
“Unfortunately, officials do not know how music can be made useful for children,“ the master of music said.
 

 

BACK TO TOP

 

حسین دهلوی، هفت دهه تلاش برای موسیقی

حسین دهلوی

امروز 7 مهرماه تولد مرد خستگی ناپذیر موسیقی ایران حسین دهلوی است. با اینکه دهلوی به 78 سالگی می رسد و نشانه های پیری و افسردگی بخاطر مشقاتی که بر موسیقی (که همانا بزرگترین هم و غم اوست) گذشته در چهره اش پیداست، همچنان در حال تدریس موسیقی و تصحیح آثارش برای چاپ است.
سختیهایی که در این سالها دهلوی از طرف مخالفانش چه در زمینه موسیقی و چه مسئولان موسیقی ستیز موسیقی! دیده او را دچار بیماری های متعددی کرده که مصرف دارو های آن باعث بیماری فراموشی در او شده؛ بطوری که در اولین برخورد با هنرجویان یا افراد جدیدی که می بیند این جمله را میگوید:"اگر شما را بیرون از کلاس دیدم و به خاطر نیاوردم پیشاپیش عذر خواهی میکنم" اما جالب اینجاست که این فراموشی مربوط به زندگی روزمره اوست؛ دهلوی هنوز اتفاقات و تحولات مربوط به موسیقی را با دقت دنبال میکند و این بزرگترین عشق زندگی دهلوی امروز دیگر تمام فکر او را به خود اختصاص داده

 

برکسی پوشیده نیست که دهلوی پرکارترین مرد موسیقی در زمینه استانداردهای موسیقی است. کتابهای متعدد در زمینه موسیقی با همفکری و همکاری او به چاپ رسیده که امروزه به عنوان کتابهای مرجع شناخته شده هستند. مخصوصا" کتاب " پیوند شعر و موسیقی آوازی " (برنده جایزه بهترین کتاب سال 1379) که شاید مهمترین کتاب موسیقی چاپ شده پس از انقلاب است و تجربه 50 سال تحقیق و تدریس اوست، جایگاه مهمی در موسیقی ما دارد (که پرداختن به این کتاب ارزشمند مجالی دیگر میطلبد)

قانونمندی، نظم و ادب در بطن وجود دهلوی است. اگر نگاهی به " پیوند شعر وموسیقی آوازی " بیندازیم، صفحه صفحه این کتاب گواه این اخلاق است

حسين دهلوي رهرو آهسته و پیوسته است، همین خصوصیت بوده که حتی تندرو های پر سر و صدا ولی مقطعی، در آخر پیشتازی او را دیده اند

این خصوصیت اخلاقی مربوط به تربیت دهلوی در سالهای قانونگرایی مردم ایران است و همین اصول تربیتی شخصیتی را بوجود آورده که همچون اسطوره ای از فرهیختگی و علم است

دهلوی با وجود این دشمنان بسیاری دارد که با اینکه سالهاست مواضعشان ( با چشیدن سرم و گرم روزگار) نزدیک به دهلوی شده -و مخصوصا" در این اواخر که در امور موسیقی صاحب مسئولیت شدند-، درک مواضع و سیاستهای دهلوی برایشان قابل فهم تر است، هنوز هم در پی نادیده انگاشتن او و خدماتش هستند؛ احتمالا بخاطر اینکه "حرف مرد یکیست!"

البته این اتفاق در کشور ما مصداقهای زیادی دارد که ما کم و بیش با آن مواجه شدیم، مثلا" اوایل انقلاب به شدت با هنر رقص برخورد میشد، اما با گذشت زمان و جا افتادن این موضوع که حرکات بدن برای فهماندن یک موضوع یا ادای یک حالت جزو لاینفک زندگی ماست که در هنر رقص کنار هم قرار گرفته (همچون موسیقی که از دستچین شدن و کنار هم قرار گرفتن اصوات تولید میشود) به این موضوع رسیدند که رقص حتی با خود آنها غریبه نیست، ولی خودش را آوردند ولی اسمش را نیاوردند! پس "رقص" شد "حرکات موزون" چون حرف مرد یکیست

دقیقا" این اتفاق برای دهلوی پیش آمد. نظرات دهلوی را پس از گذشت سالهای سال از مسئولین سابقا" سنتگرای موسیقی میشنویم : " موسیقی ایرانی باید آکادمیک شود"، " موسیقی شفاهی توانایی آموزش و حفظ همه زمینه های موسیقی را ندارد"، "هنرستان موسیقی باید تعداد هنرجویان سازها را مورد بررسی قرار دهد"، " نوازندگان در رشته های مختلف مثل: نوازنده دشیفر برای ضبط در استودیو، نوازنده گروه و نوازنده سولیست تربیت شوند" و ... جالب اینجاست که دهلوی از زمان مدیریت روح الله خالقی مشغول تدریس و آکادمیک کردن موسیقی ایران است و همیشه روی بالانس بودن جامعه موسیقی و نوازندگان هنرستان تاکید داشته (مثلا" هیچ وقت از 60 هنرجوی هنرستان 50 نفر را برای ساز تخصصی فلوت قبول نمی کرده) همچنین قبل از کشف اساتید امروز مبنی بر تربیت نوازندگان با تخصصهای مختلف، موسیقیدانان بسیاری تربیت کرده که هر کدام تمام این سه خصوصیت را یکجا دارند! ولی همچنان دهلوی را نمی ستایند چراکه یاد آور آرمانهای قبلیشان است که با گذشت زمان سست بودنش بر همه نمایان گشته

پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۸۴ ، سجاد پورقناد  
گفتگوی هارمونیک

www.harmonytalk.com

 

 

BACK TO TOP

 

تکلیف موسیقی در کشور روشن نیست

موسیقی هنر سازندگی و بنیادی است و با توجه به خصوصیات ماه مبارک رمضان که ویژگی های انسان سازی را برای خود بر می شمارد، از هنر و موسیقی می توان استفاده بهینه و مثمرثمر کرد

حسین دهلوی در گفت و گو با خبرنگار موسیقی"مهر" ضمن بیان این مطلب گفت: ماه مبارک رمضان ماه جشن وسرور و همچنین ماه انسان سازی و نزدیکی مخلوق به خالق است. بنابراین  با استفاده از خصوصیات هنر موسیقی که سازنده و بنیاد ساز برای تمام قشرهاست، می توان این نزدیکی به پرودگار را دوچندان و افزون تر کرد.

 این آهنگساز در ادامه افزود: البته ویژگی های این موسیقی باید از جنس فرهنگ ملی و دینی باشد و اگر قرار است همان آثاری که به صورت روزمره از تلویزون پخش می شود دوباره ساخته شود همان به که در تمام سال برنامه ای  اجرا نشود.

دهلوی با اشاره به اینکه تا زمانیکه موسیقی زیر ضربه است، نباید انتظار خاصی از مخاطب و هنرمند داشت ، خاطرنشان کرد:  سال های سال است که هرچه هنرمندان فریاد می زنند و خواستار مشخص شدن تکلیف هنر موسیقی می شوند، اما کسی گوشش به این حرفها بدهکار نیست. در این وضعیت نه می توان از اهالی هنر موسیقی توقعی خاص داشت و و نه از مخاطبی که با موسیقی عجین شده و عادت کرده که هر روز از رسانه ملی با آن همه گذزگاههای تنگ و صعب العبور پخش می شود

خبرگزاری مهر

۱۳۸۴/۰۷/۱۸  

 

BACK TO TOP

 

تنها عامل نجات گروههای موسیقی دولت است

حسین دهلوی - آهنگساز و سرپرست ارکستر مضرابی گفت : بخش خصوصی نمی تواند برای گروههای موسیقی که وجودشان به طور دائم زیر سوال است کاری شاخصی انجام دهد

 دهلوی آهنگساز پیشکسوت و سرپرست ارکستر مضرابی ، در گفت وگو با خبرنگار موسیقی "مهر" با اعلام این مطلب گفت : حمایت دولتی تنها راه چاره برای زنده ماندن گروههای موسیقی سنتی است ؛ چرا که بخش خصوصی برای این هنر که همیشه زیرسوال است ، عملا نمی تواند کار خاصی انجام دهد و نباید از آن انتظار داشت

وی ادامه داد : تا زمانی که آینده هنر موسیقی در مرز بودن و نبودن گرفتار شده باشد ،وضعیت همه جوانب موسیقی و از جمله آینده گروههای موسیقی و چرایی  از هم پاشیده شدن آنها ، نیز در همین مرز سر در گم است

دهلوی مشخص نبودن تکلیف هنر موسیقی  را از جمله مهمترین دلایل منحل شدن گروههای موسیقی در ایران دانست و تصریح کرد:هر هنرمندی جدا از فعالیت های هنری ، نیازمند برآوردن مایحتاج اولیه زندگی خویش است ؛به طوریقین تنها راه امرار معاش نوازنده های سنتی شرکت در گروههای مختلف است که متاسفانه این مورد نیز از آنها گرفته شده است

 این هنرمند با اشاره به سیاست نامشخص متولیان درامر حمایت از گروه های موسیقی گفت:با همه بی توجهی ها از سوی دیگر دولت از بعضی از گروههای موسیقی که صلاحیت آنها چندان مشخص نیست حمایت می کند

خالق اپرای مانا و مانی اظهار کرد:مردم ما از لحاظ شرایط و جنبه های اجتماعی رشد زیادی کرده اند ، اما متاسفانه این رشد در هنر  موسیقی  که باید انعکاسی از رفتارهای جمع گرایانه اجتماع باشد ، دیده نمی شود

حسین دهلوی در پایان گفت : دولت باید با برنامه ریزی منسجم از گروههای خوش فکر که بار فرهنگی فعالیت های آنها برای جامعه حاضر و نسل آینده مفید و ثمربخش است با دادن بودجه ،حمایت  و پشتیبانی کند

خبرگزاری مهر

۱۳۸۵/۰۲/۰۴

 

BACK TO TOP

 

دانشگاه های علمی و کاربردی فقط مدرک می دهند

حسین دهلوی - مدرس دانشگاه گفت : دانشگاههای علمی و کاربردی موسیقی فقط با هدف خرید و فروش مدرک تاسیس شده اند

حسین دهلوی - مدرس و آهنگساز در گفت وگو با خبرنگار موسیقی "مهر" با بیان این مطلب گفت : آموزش در موسیقی و بواسطه آن ارائه مدرک  باید با وسواس و دقت خاصی در نظر گرفته شود ، اما متاسفانه در چند سال اخیر، برخی آموزشگاههای آزاد به نام دانشگاه علمی و کاربردی به صورت کاملا نا آگاهانه مدرک فوق دیپلم و لیسانس موسیقی را به هرکسی تقدیم می کنند

 

.

دهلوی افزود : ادامه این روند منجر به مدرک گرفتن آدم هایی می شود که  صلاحیت علمی  و عملی ندارند و عده ای دیگر ،که شاید با استعداد باشند،را به علت بی سوادی و کم تجربه گی به گمراهی می کشانند

خالق اپرای مانا و مانی بازرسی و نظارت دائم بر دانشکده های موسیقی و به خصوص دانشگاههای علمی و کاربردی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد : به طبع کسانی می توانند نظارت درست و استانداردی انجام دهند که در وهله اول خود از علم موسیقی آگاهی داشته باشند ؛چراکه در غیر این صورت نظارت درستی بردروس ارائه شده ،به عمل نمی آید

وی نقش صدا و سیما و دانشگاههای موسیقی را در ارائه و توسعه  موسیقی هنری را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت : آموزش و رسانه دو مولفه بنیادی برای توسعه و فراگیری موسیقی جدی  در عصر حاضرمحسوب می شود ؛اما در کشور ما این دو پایه اساسی  در کار خود می لنگند

حسین دهلوی در پایان صحبت های خود گفت : به طور یقین اگر وضعیت این دو نهاد بهبود نیابد؛ موسیقی خوب  روز به روزکمرنگ ترشده و موسیقی مبتذل گسترش می یابد

خبرگزاری مهر

۱۳۸۴/۱۲/۰۸

 

BACK TO TOP

 

پندار - گفت و گو با حسين دهلوي

اگر مسوؤلان موسیقی به اجرای آثار ارزشمند بزرگان موسیقی بها داده و علاوه بر ایجاد زمینه های اجرای آنها در داخل کشور، شرایط اجرای آن در خارج از کشور را فراهم کنند،دیگر در هزاره سوم میلادی دیگر کشورها گمان نمی کننند که ما هنوز شتر سواریم، بلکه راه های صدور فرهنگ غنی- ملی و موسیقایی ما نیز فراهم می شود. استاد"حسین دهلوی"، آهنگساز برجسته کشور، ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سینا گفت: چند سال پیش من به خاطر نگارش کتاب "پیوند شعر و موسیقی آوازی" به عنوان تشویق به همراه تعدادی دیگر از نویسندگان به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت شدیم، رییس نمایشگاه کتاب فرانکفورت در آنجا اعلام کرد که بعضی از کشورها میل دارند تا به کودکان خود نصیحت کنند در حالی که اگراین مسایل را به شکل داستان،اپرا و یا نمایش نامه اجرا کنند تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت و این نکته دقیقا تفاوت ما با سایر کشور هاست، ما اگر بتوانیم به این توصیه عمل کنیم خواهیم توانست که نوعی همدلی را بین کودکان آموزش دهیم؛اما گویا با تمام توان با این موضوع مخالفت می کنیم . این استاد برجسته ادامه داد: نمونه کامل این مخالفت را می توان در اپرای "مانی و مانا" مشاهده کرد، من نگارش این اپرا را در سال 1356 آغاز کرده و در سال 1359 آن رابه پایان رساندم ؛اما بیش از 23 سال است که به هیچ عنوان شرایط اجرای آن به وجود نمی آید و به همین علت است که این موضوع تاثیر بسیار بدی بر روحیه من گذاشته و ضمن افسردگی عمیقی که برای من به وجود آورده است در بسیلری مواقع مانع ادامه فعالیت های نگارشی و موسیقایی من شده است و تاسف برانگیز آن است که باید این نکته را بین بسیاری از اهالی موسیق تعمیم داد و آن وقت با یک حساب سر انگشتی می توان تخمین زرد که دراین مدت با بی توجهی به اهالی موسیقی جامعه را از چه ذخیره هنری عظیمی محروم کرده ایم. استاد دهلوی افزود: البته بعد از سال ها قول هایی داده اند کمه با کمک مرکز موسیقی بودجه لازم برای اجرای اپرای مانی و مانا فراهم شود و از طرفی زمینه چاپ قطعات نیز فراهم شده است،باید توجه داشت برای اجرای این اپرا دست کم به 130 نفر اجرا کننده نیاز است و همین بودجه بسیار عظیمی را می طلبد؛ اما باید توجه داشت که با اجرای این اپرا دولت ایران خدمت بزرگی به کودکان و جوانان این مرز و بوم خواهد کرد. این آهنگساز برجسته خاطرنشان ساخت: من قبل هم عنوان کرده ام که اگر قرار است این اپرا به شکل ناقص اجرا شود،اصلا ترجیح می دهم که در ایران اجرا نشود اما به هر حال قرار است که برای نقش "مانا" از همخوان زن استفاده کنیم، تا کنون نیز"منوچهر صهبایی" به عنوان گزینه اول رهبری این اپرا انتخاب شده است؛اما اینکه بعد از آن چه اتفاقی می افتد، نمی دانم ؛زیرا شرایط به ما ثابت کرده است که هیچ چیز در ایران قابل پیش بینی و برنامه ریزی نیست. استاد دهلوی همچنین یاد آور شدد: نهایت آمال من در این خلاصه می شود که بتوانم این اپرا را در کشورهای دیگر نیز اجرا کنم

۸۳/۸/۱۷ - : - سينا
پندار

 

BACK TO TOP

 

بزرگداشت حسین دهلوی در خانه ی هنر مندان ایران

دهلوی: هدف من بالا بردن بار فرهنگی موسیقی ایرانی
ارشیا كیانی
 

به گزارش سایت خبری خانه ی هنرمندان ایران، در این برنامه كه به همت تعدادی از شاگردان دهلوی برگزار شد، ابتدا «شهره جلالی قاجار» - نوازنده ی پیانو- و «محسن پور حسینی» - مدرس آواز- قطعه ی «فروغ عشق» دهلوی را اجرا كردند. سپس پورحسینی در مورد فقدان قطعات آوازی در موسیقی ایرانی و كارهای آوازی دهلوی صحبت كرد. به گفته ی او موسیقی ایرانی در زمینه ی آواز فقیر است و چون تعریف خاصی ازموسیقی آوازی نداریم، نمی توانیم آن را به درستی بكار گیریم. به اعتقاد او زبان بسیار خوبی برای موسیقی آوازی داریم اما چون روی صدا دهی آن كار نشده، قابلیتهای زبان نیز بكار نمی آید. به گفته ی پور حسینی در ایران كار آوازی نداریم كه آهنگساز بر اساس صدای خواننده نوشته باشد، در حالی كه این مسئله یكی از اصول بدیهی موسیقی آوازی است


نوبت به «شهره جلالی قاجار» -استاد دانشگاه- رسید. او كه در سال 1380 وارد ایران شده است در آموزشگاه هنری اش بیشتر روی روز آموزش علمی موسیقی و آموزش موسیقی به كودكان كار می كند. به گفته ی او اپرای مانا و مانی دهلوی یكی از با ارزش ترین آثارهنری ایران است كه می تواند به جهان معرفی شود، زیرا علاوه برمحتوای آن مخاطبش كودكان است و موسیقی مرز نمی شناسد. در این جلسه او خبر خوش اجازه ی اجرای اپرای مانا و مانی را بعد از 25 سال اعلام كرد. به اعتقاد او «در زمانی كه صحبت از گفتگوی تمدن هاست ما هم به این گونه كار ه می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.»
بعد از صحبتهای اوقسمتی از اپرای مانا و مانی كه با صدای مرحوم «حسین سرشار» ضبط شده بود، پخش شد
سپس نوبت به حسین دهلوی و«منوچهر صهبایی» رسید. دهلوی این گونه آغاز كرد«25 سال است كه منتظراجرا هستیم ، خداوند را تشكر می كنم كه زنده هستم و خبر اجرا را می شنوم.» به اعتقاد دهلوی اپرایی مثل مانا و مانی كه 130 نفر اجرا كننده دارد در جایی كه عادت به كار جمعی وجود ندارد، مشكل است. او در دامه گفت«مسئولان محترم توجه داشته باشند كه این اپرا می تواند هدیه ی فرهنگی ما به دنیا باشد.»
دهلوی كه موسرقر را از 11 سالگیبه طور جدی شروع كرده، می گوید«66 سالی كه در زمینه ی موسیقی كار می كنم از هدفم خارج نشدم. سعی كردم بار فرهنگی موسیقی ایرانی را بالا ببرم.» او اعتقاد دارد همانطور كه رودكی جاده ی شعر را برای شاعران جدید بعدی آماده كرد، او نیز راه آهنگسازیاركسترال ایرانی را ساخته، باشد كه آیندگان آن را آباد كنند
دهلوی در مورد كتاب «پیوندشعرو موسیقی آوازی» اش كه در سال 1379 برترین كتاب سال شناخته شده بود، گفت«44 سال نوشتن كتاب طول كشید و من هیچ الگویی برای آن نداشتم.»
او در پایان سخنانش از مقامات خواست تا به جایگاه آین هنر برسند و نگذارند روز به روز بیمار تر شود.
صهبایی نیزكه قطعاتی از تصنیفهای استاد دهلوی را در كشورهای اتریش، سوییس، اسپانیا و مجارستان اجرا كرده، امید وار است كه با اجرای اپرای مانا و مانی حسین دهلوی بعنوان یكی از هنرمندان بین المللی ایران شناخته شود.قرار است رهبری اركستر مانا و مانی را نیز او بر عهده داشته باشد.
این جلسه با تقدیر از استاد دهلوی و اهدای لوح يادبود از جانب شاگردانش به پایان رسید.
گروه برگزار كننده ی این برنامه قصد دارد در نشستهای بعدی با دیگر آهنگسازان معاصر به مباحث صدا، چگونگی صدا، رنگ و بافت در زبان بپردازد


سایت خبری خانه ی هنرمندان ایران

1383-05-24